Tanulmányi ügyek - Térítések, díjak

A felvételi határozat alapján a hallgatók magyar állami ösztöndíjas képzésben vagy önköltséges képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók képzésének költségét az állam fizeti, és emellett e hallgatóknak különféle (ösztöndíj-)támogatásokat biztosít, míg az önköltséges hallgatók a képzés költségét maguk térítik, és juttatásokra általában nem jogosultak.
A finanszírozási formától függetlenül a hallgatók egyes szolgáltatásokért, illetve bizonyos ügyek intézéséért ún. térítési vagy szolgáltatási díjat fizethetnek. Az alábbiakban az ezekre vonatkozó, Kari Tanács által hozott határozatokat találják.

Önköltséges hallgatók által fizetendő képzési költségek (Budapest):

2019/2020. tanév
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek és mesterképzéseinek önköltsége
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szakirányú továbbképzéseinek és tanfolyamainak önköltsége/költségtérítése
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar doktori képzéseinek önköltsége, valamint a fokozatszerzési eljárás díja

Önköltséges hallgatók által fizetendő képzési költségek (Szombathely):

2019/2020. tanév
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek, mesterképzéseinek és szakirányú továbbképzéseinek önköltsége

Minden hallgatóra érvényes térítési és szolgáltatási díjak:

2019/2020. tanév
A ELTE Szenátusának 2019. június 24-i ülésén elfogadott, 2019. augusztus 1-jétől érvényes térítési és szolgáltatási díjak.

2018/2019. tanév
A ELTE Szenátusának 2018. június 25-i ülésén született döntése értelmében a térítési és szolgáltatási díjak egységesítésre kerültek.

 
A 110/2018. (VI. 25.)  PPK KT határozat értelmében a 110%-os mértéken felüli kreditfelvételért fizetendő új térítési díj összege 5.000 Ft/kredit összegben került megállapításra.
A 87/2018. (V. 15.)  PPK KT határozat értelmében az általános testnevelés kurzusok díja 6.000 Ft/kurzus összegben került megállapításra.


A hallgatói befizetésekkel kapcsolatos tájékoztató segédleteket a Tájékoztatók, űrlapok > Általános tanulmányi ügyek menüpont alatt talál.
2018.11.14.