Anthropolis Egyesület Gyűjteménye

Anthropolis Egyesület Gyűjteménye

A 2002-ben kulturális antropológusok által alapított Egyesület kiemelt célja a globális egyenlőtlenségek és igazságtalanságok elleni küzdelem és a kritikus globális állampolgári attitűd elfogadtatása. Az Egyesület szemléletformáló tevékenysége arra irányul, hogy a hazai oktatásban széles körben jelenjen meg a globális dimenzió, segítve ezzel az oktatásban résztvevőket.

Az Anthropolis Egyesület 2006-ban elindított GlobEdu oktatási-nevelési programjának célja, hogy felhívja a figyelmet az egyre erőteljesebben globalizálódó világ mindennapi jelenségeire. A programban résztvevők számára olyan szemlélet elsajátítását teszi lehetővé, amely segít a jelenségek működési mechanizmusának és a globális összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak a megértésében, továbbá a felelős döntések meghozatalában a fenntarthatóság érdekében.

A program a diákok, tanárok és trénerek emberi jogainak, környezettudatosságának, aktív állampolgárságának, békére nevelésének és interkulturális felkészülésének kihívásaira ad választ. Hazai és nemzetközi tréningek keretében és az első magyarországi Globális Nevelés Tudásközpont működtetése révén segíti elő a magyarországi iskolai és iskolán kívüli oktatás perspektívájának szélesítését, módszereinek megújulását, a globális nevelés nemzetközi gyakorlatának és tapasztalatainak hazai terjedését és népszerűvé válását.

Az Egyesület az ELTE-PPK Könyvtárában üzemelteti a Globális Nevelés Tudásközpontot. A szakkönyvtár az érdeklődők számára háttéranyagokat szolgáltat a nemzetközi fejlesztés, éghajlatváltozás, szegénység, migráció, emberi jogok, fenntarthatóság és a globalizáció mint komplex, többdimenziós folyamat témaköreiben, és oktatási segédanyagokat tesz elérhetővé tanároknak, diákoknak, akik órákat, előadásokat tartanak a különböző témákban. A Tudásközpont teret ad a globális témákat érintő beszélgetéseknek, vitáknak is.

Az Anthropolis Egyesület és Karunk kooperációja révén létrejött Globális Nevelés Tudásközpont speciális gyűjteménye a 21. század globális problémáira fogékony  szakembereknek, tanároknak és minden kíváncsi olvasónak elmélyülési lehetőséget nyújt. A Tudásközpont létrehozásával a Könyvtár igyekszik hozzájárulni a Karon folyó interkulturális képzés támogatásához, felismerve annak időszerűségét mai változó világunkban.

2020-ban  elindították a  Gobális Nevelés honlapot, ami helyet ad különféle  forrásanyagoknak, konkrét óravázlatoknak és fogalmi magyarázatok gyűjteményének. A honlap az Anthropolis Egyesület kezdeményezésére jött létre és a szervezet üzemelésében működik, az egyes tartalmakért a partnerszervezetek felelősek. A honlap az Európai Bizottság által társfinanszírozott Komplex témák – sokrétű tantárgyak (CSO-LA/2017/388-121) projekt keretében készült.

A GlobEdu gyűjtemény az ELTE PPK Könyvtár Kazinczy utcai olvasótermében található, anyaga a könyvtár katalógusában kereshető.