Az informális oktatás hatásai - terepkísérlet

Simonovits Bori és Surányi Ráchel cikkét az Intersections közölte.

2020.04.15.
Az informális oktatás hatásai - terepkísérlet
Az informális oktatásnak a csoportközi toleranciára gyakorolt hatását vizsgálja a zsidókkal kapcsolatos attitűdök és ismeretek változásának példáján Simonovits Bori (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet) és Surányi Ráchel (ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia PhD-program) tanulmánya, mely az Intersections East European Journal of Society and Politics 2019/4-es számában jelent meg.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van a középiskolás korosztály zsidókkal kapcsolatos attitűdjeire és ismereteire egy, az informális oktatás eszköztárát alkalmazó foglalkozássorozat. A kvalitatív és kvantitatív eszközöket is alkalmazó longituditális kutatás 2016 és 2019 között zajlott egy budapesti középiskolában, a Haver Alapítványnak a zsidó identitásról szóló programsorozatához kapcsolódóan. A kutatók három, az alapítvány által kínált foglalkozáson részt vevő osztályban és egy, a programba be nem kapcsolódó kontroll osztályban, összesen mintegy 100 fős mintán végeztek előzetesen, illetve a két foglalkozásból álló  informális oktatási program közötti időszakban és annak lezárultát követően vizsgálatokat a kisebbségekkel és különösen a zsidósággal kapcsolatos attitűdök és ismeretek változásával kapcsolatban. A szerzők tanulmányukban felhívják a figyelmet arra, hogy bár kutatásuk igazolja az informális oktatás fontosságát az előítéletekkel szembeni küzdelemben, pontosabb eredményeket csak egy átfogóbb vizsgálat szolgáltatna.

A kísérleti kutatási projekt elsődleges célja tehát annak megállapítása volt, hogy mérhető-e a Haver Alapítvány programjának hatása akár a zsidókkal kapcsolatos attitűdök változása, akár a zsidósággal kapcsolatos ismeretek terén. A kutatók úgy találták, hogy a foglalkozássorozat csupán részlegesen éri el célját: bár a résztvevők a program végén többet tudtak a zsidóságról, még mindig sokan egy leszűkítő, elsősorban vallási kontextusban határozták meg, kit tekintenek zsidónak. A diákok válaszaiból kitűnt, hogy még több foglalkozás után is sokuknak nehezére esett kimondani azt a szót, hogy „zsidó” vagy hogy „tolerancia”. Többen inkább csak semlegesen „a téma”-ként beszéltek róla. Ugyancsak ellentmondásos tapasztalatokat szereztek arról, mennyire segítette a foglalkozássorozat a nyitottabb gondolkodás kialakulást, amit jól mutatnak az ilyen jellegű megfogalmazások:

„Ők [a zsidók] is teljesen normális emberek, akármiben is hisznek."

A vizsgálódásaik eredményeként a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bár a középiskolások számára pozitív élményt jelent a kisebbségekkel, például a zsidósággal kapcsolatos témák feldolgozása az informális oktatás keretei között, a Haver Alapítvány által kínált program intenzitása nem elegendő ahhoz, hogy jelentős és maradandó változást hozzon a fiatalok gondolkodásában és beszédmódjában. A diákok visszajelzéseiből egyértelműen kiderült, hogy több interakcióra, beszélgetésre, vitára lenne szükség annak érdekében, hogy a foglalkozások fókuszát jelentő tények és viszonyulások mélyebben rögzüljenek a fiatalokban.

A teljes cikk itt olvasható:

'The Jews Are Just Like Any Other Human Being.’ An Attempt to Measure the Impact of Informal Education on Teenagers’ Views of Intergroup Tolerance

A szerzőknek a témában magyar nyelven közzé tett cikke az Educatio folyóiratban jelent meg.