Ember–Környezet Tranzakció Intézet jött létre a PPK-n

Az új intézetet Dúll Andrea vezeti

2020.04.22.
Ember–Környezet Tranzakció Intézet jött létre a PPK-n
Az ELTE PPK-n Dúll Andrea vezetésével, a kar nyolcadik intézeteként létre jött az Ember–Környezet Tranzakció Intézet (EKTI). Az új Intézet megalapításáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a 2020. április 16-án zárult levélszavazással döntött. Emellett döntés született arról, is hogy új néven, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszékként működik tovább a Szervezet- és Környzetpszichológia Tanszék és két korábbi tanszék egyesülésével létrejött a Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék is a PPK-n.

A szervezeti változások igényét az hívta elő, hogy az ember–környezet tranzakció tudományos kutatása dinamikusan fölerősödött a nemzetközi és a hazai tudományos életben, az alap- és az alkalmazott kutatásban egyaránt, és ez szükségessé teszi, hogy a több képzési szinten és posztgraduális formában is folyó képzés önálló intézet keretében történjék e szakmai területen, és hogy a meglévő és új kutatásoknak is bázisául szolgáljon az új intézet.

Az Ember–Környezet Tranzakció Intézet feladata az ember és a viselkedésének minden pillanatban kontextusát jelentő – épített, természeti vagy virtuális – környezet egymást kölcsönösen meghatározó kapcsolatának transzdiszciplináris hangsúlyú, nemzetközileg is mérvadó szintű kutatása, valamint pszichológiai és ember–környezet tudományi hátterű oktatása mindhárom szinten. Az intézet célja továbbá, hogy a pszichológia kapcsolódó tudományterületeivel való szoros együttműködésen túl az ember és környezete tranzakciójának témáját érintő egyéb tudomány- és szakmai területekkel kapcsolatot építsen ki és tartson fenn, illetve a tevékenysége nyomán felhalmozódó tudást szakértői tevékenység keretében a mindennapos környezethasználati gyakorlatban is alkalmazza és alkalmazhatóvá tegye.

Az EKTI gondozza a továbbiakban a pszichológia MA – munka- és szervezetpszichológia specializáció környezetpszichológia modulját, az egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak pszichológiai lovasterápia ismeretkört, a kreativitás-ökológiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzést és a szoft technológiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzést, valamint a pszichológiai doktori képzés Szocializáció és társadalmi folyamatok doktori programjának Környezetpszichológia modulját is. 

Az új intézet megalapításával párhuzamosan néhány további szervezeti változtatás is történt a karon. Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék néven működik a továbbiakban a Pszichológiai Intézet Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszéke. Az új elnevezésű tanszék működésének koordinálásával a Kari Tanács Kiss Orhidea habil. egyetemi docenst bízta meg. Emellett ugyancsak a Pszichológiai Intézetben két, korábban önálló tanszék összeolvadásával létrejött a Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék, az egyesített tanszék vezetését ideiglenes jelleggel Rácz József egyetemi tanár látja el, az összeolvadást és az új tanszék operatív működésének megszervezését  Kaló Zsuzsa adjunktus koordinálja.

Korábban készült videónk az új intézet alapító igazgatójával, Dúll Andreával ember és környezete kutatásáról: