Késedelmes jelentkezés szakos záróvizsgára a 2022/2023-as tanév tavaszi félévben

2023.03.21.
Késedelmes jelentkezés szakos záróvizsgára a 2022/2023-as tanév tavaszi félévben

Kedves Hallgatónk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a szakos záróvizsgára (beleértve a szakirányú továbbképzéseket is) a Neptun rendszerben 2023. március 20-ig lehetett jelentkezni. Azoknak a hallgatóknak, akik a jelentkezésüket elmulasztották, de tanulmányaikat a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében kívánják befejezni, lehetőségük van késedelmes jelentkezést benyújtani a kar Tanulmányi Bizottságához ugyancsak a Neptunon keresztül. Minél később adja le késedelmes jelentkezését, annál kisebb eséllyel dönthet arról a Tanulmányi Bizottság pozitívan.

A késedelmes záróvizsga jelentkezési kérelmeket a Tanulmányi Bizottság bírálja el. Amennyiben a kérelmet a bizottság elfogadja, úgy a kérelmező hallgató 3500 Ft késedelmi díjat köteles fizetni adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen, melynek fizetési kötelezettségét a Tanulmányi Bizottsági ülés döntését követően írja ki a Neptunban a Tanulmányi Hivatal.

A záróvizsgára való késedelmes jelentkezés módja

A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után a hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával lehet jelentkezni. A jelentkezést, vagyis a kérvényt az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet leadni a Kitöltendő kérvények fülön. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A formanyomtatványon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie, továbbá a kérvény Megjegyzés mezőjében a Tanulmányi Bizottság számára indokolnia kell a határidőre történt jelentkezés elmulasztását. A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után automatikusan az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg, a leadási határidő lejárta után a jelentkezés befogadásával ez „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!
• A késedelmes jelentkezési kérvény a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le.

• A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti, de szükség esetén újrakezdhető a kitöltése.
• A már leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
• A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál. A Tanulmányi Bizottság döntése csak később születik meg, erről a hallgató határozatot kap a Neptunban a Hivatalos bejegyzések között.

A záróvizsgára való bocsátás feltételei

A Hallgatói követelményrendszer 81. §. (7) bekezdése alapján a záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki
a) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b) költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta [beleértve a könyvtári könyveket is],
c) szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

PPK Tanulmányi Hivatal