Kitüntetések, elismerések

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

 • Balázs Judit egyetemi tanár (2020)
 • Szabó Attila egyetemi tanár (2020)
 • Rácz József egyetemi tanár (2019)
 • Bányai Éva professor emeritus (2018)
 • Németh András egyetemi tanár (2016)
 • Oláh Attila egyetemi tanár (2015)

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

 • N. Kollár Katalin tanszékvezető egyetemi docens (2019)
 • Székely Mózes tudományos főmunkatárs (2019)
 • Kraiciné Szokoly Mária címzetes egyetemi docens (2018)
 • Horváth H. Attila habil. egyetemi docens (2017)
 • Dúll Andrea egyetemi tanár (2016)
 • Pethő László ny. egyetemi docens (2016)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2015)

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

 • Stánitz Éva, ny. egyetemi docens (2019)
 • Zsolnai Anikó egyetemi tanár (2018)
 • Szivák Judit egyetemi docens (2015)
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2014)

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2009)
 • Nahalka István egyetemi docens (2006)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

 • Trencsényi László címzetes egyetemi tanár (2009)
 • Bábosik István professor emeritus (2007)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2007)                 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

 • Kulcsár Zsuzsanna egyetemi tanár (2007)
 • Hunyady György professor emeritus (2005)

EGYETEMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EMLÉKÉRME

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

 • Mérő László, egyetemi tanár (2019)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2018)
 • Németh András egyetemi tanár (2015)
 • Oláh Attila egyetemi tanár (2014)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2011)
 • Bábosik István professor emeritus (2010)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2009)
 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2008)
 • Hunyady György professor emeritus (2007)

EÖTVÖS-GYŰRŰ

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

 • Oláh Attila, egyetemi tanár (2019)
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2013)
 • Hunyady György professor emeritus (2012)

PRO INGENIO NÍVÓDÍJ

Az ELTE 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

 • Balázs Judit egyetemi tanár (2018)
 • Németh Dezső habil. egyetemi docens (2016)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)

PRO INGENIO OKLEVÉL

 • Pigniczkiné Rigó Adrienn egyetemi adjunktus (2017)
 • Aczél Balázs egyetemi adjunktus (2016)
 • Kereszty Orsolya egyetemi docens (2015)        
 • Patakiné Bősze Júlia adjunktus (2015)  

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM

 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2011)           
 • Kotschy Andrásné főiskolai docens (2004)
 • Petri Andrásné Feyér Judit egyetemi adjunktus (2004)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM ARANY FOKOZATA

A Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható: a) vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért; b) oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húsz éves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért; c) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik legalább öt éven át tízmillió forintot meghaladó összegű támogatást, vagy azzal megegyező értékű adományt nyújtanak az Egyetemnek, vagy az Egyetem, vagy egyetemi szervezeti egység mellett, annak javára működő alapítványnak.

 • Polgár Tibor, egyetemi docens (2020)
 • Szivák Judit, egyetemi docens (2019)
 • Papp Lajos hivatalvezető (2018)
 • Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens (2018)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2017)
 • Némethné dr. Kollár Katalin tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (2016)
 • Kovács Mónika egyetemi docens (2015)
 • Czigler István egyetemi tanár (2014)
 • Bányai Éva professor emeritus (2012)
 • Kónya Anikó címzetes egyetemi tanár (2011)
 • Faragó Klára professor emeritus (2010)
 • Kalmár Magda professor emeritus (2010)
 • Nemere János főiskolai docens (2010)
 • Varga Katalin egyetemi docens (2010) 
 • Győri János egyetemi docens(2009)    
 • Szepesi Ádám főiskolai docens (2008)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2006)                 
 • Ritoók Pálné címzetes egyetemi tanár (2005)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZATA

A Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Fábri György, egyetemi docens (2019)
 • Bernáth László egyetemi docens (2018)
 • Tóth József gondnok (2017)
 • Kováts Miklós technikus-laboráns munkatárs (2016)
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2015)    
 • Kurgyis József tanszéki ügyintéző (2013)    
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyintéző (2012)    
 • Gősiné Greguss Anna adjunktus (2011)    
 • Murányi Irén ügyvivő szakértő (2011)
 • Kelényi István ny. egyetemi docens (2010)
 • Markó Krisztina tanszéki ügyintéző (2010)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2008)
 • Bálványossy Kálmánné Gelencsér Katalin ny. főiskolai docens (2006)
 • Réthy Endréné ny. egyetemi docens (2006)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM BRONZ FOKOZATA

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Kopp Erika, egyetemi docens (2020)
 • Kökönyei Gyöngyi, adjunktus (2020)
 • Köteles Ferenc, egyetemi tanár (2020)
 • Lengyel Ágnes, irodavezető (2020)
 • Nagy János, egyetemi docens (2019)
 • Gaál Nóra irodavezető (2018)
 • Abdulwahidné Szilveszter Andrea intézeti ügyintéző (2018)
 • Lénárd Sándor egyetemi docens (2017)
 • Molnár Márk egyetemi tanár (2016)
 • Schumacher József ny. osztályvezető (2016)
 • Kiss Orhidea adjunktus (2015)        
 • Katona Nóra adjunktus (2015)        
 • Csöndes Gézáné tanszéki ügyintéző (2015)    
 • Kiss Paszkál egyetemi docens (2015)    
 • Urbán Róbert egyetemi docens (2015)    
 • Kovács Tamás főiskolai docens (2015)    
 • Jávor Zoltánné, a Kari Könyvtár nyugalmazott vezetője (2015) 
 • Scheide Lajosné ügyvivő szakértő (2015)

TREFORT ÁGOSTON EMLÉKLAP

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

 • Rozniakowska-Wéber Elzbieta, könyvtáros (2020)
 • Dőtsch-Tolnai Zsuzsanna, ügyvivő szakértő (2019)
 • Farkas Ivett, titkársági ügyintéző (2019)
 • Varga Andrea, könyvtárvezető (2019)
 • Magyar Katalin könyvtáros (2018)
 • Vajda Erzsébet tanszéki ügyintéző (2018)
 • Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikus (2017)
 • Romsics-Ondré Ágnes titkárságvezető (2017)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2012)    
 • Terjékiné Szecsey Judith intézeti ügyintéző (2012)
 • Gombárszki Dénes István ügyviteli alkalmazott (2010)    
 • Klein László könyvtáros (2010)
 • Lengyel Ágnes, az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály vezetőjeként (2010)
 • Tóth József gondnok (2010)
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyintéző (2008)

Kancellári dicséret

 • Barna Ildikó, tanulmányi előadó (2020)
 • Orbán József, tanulmányi előadó (2020)

KARI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

ARBOR VITAE

Arbor Vitae díj adományozható annak a köztiszteletben álló személynek, aki életművével meghatározó mértékben járult hozzá a karon végzett oktató-kutató munkához, a kar alapítása óta vagy évtizedeken át fontos szerepet töltött be a kar szervezeti működésében.

 • Bárdos György, professor emeritus (2020)
 • Némethné Kollár Katalin, címzetes egyetemi tanár (2020)
 • Németh András, egyetemi tanár (2019)
 • Oláh Attila, egyetemi tanár (2018)
 • Szabolcs Éva ny. professzor (2017)
 • Szepesiné Kreisz Andrea testnevelő tanár (2017)
 • Vargha András professor emeritus (2016)
 • Hunyady Györgyné professor emerita (2016)
 • Bábosik Istán professor emeritus (2015)
 • Faragó Klára professor emeritus    (2015)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2014)
 • Kalmár Magda professor emeritus (2014)    
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2013)              
 • Hunyady György professor emeritus (2013)    
 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2013)

PRO FACULTATE DÍJ

Pro Facultate díj adományozható annak a kari állományban legalább öt éve dolgozó közalkalmazottnak, aki a karért kiemelkedő, áldozatos munkát végzett. A díj adható továbbá olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, vagy jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.

 • Elek József, testnevelő tanár (2020)
 • Érdiné Szalay Mariann, címzetes egyetemi docens (2020)
 • Kandikó Viktória, ügyvivő szakértő (2020)
 • Lajkó Edina, tanulmányi előadó (2020)
 • Somogyvári-Korb Attila, tanulmányi informatikus (2020)
 • Weiszmüller Ágnes, titkárságvezető (2020)
 • Csányi Kinga,  titkárságvezető (2019)
 • Lengyel Ágnes, irodavezető (2019)
 • Romsics-Ondré Ágnes, titkárságvezető (2019)
 • Solymosi Katalin, mestertanár (2019)
 • Vernyikné Fekete Erika, portás (2019)
 • Kovács Tamás informatikus (2018)
 • Kósa Éva oktató (2018)
 • Kurgyis József ny. tanszéki ügyintéző (2018)
 • Lőrincsik Éva hivatalvezető-helyettes (2018)
 • Stiglincz Zsuzsanna referens (2018)
 • Aáry-Tamás Lajos c. egyetemi docens (2017)
 • Hegyi-Halmos Nóra adjunktus (2017)
 • Markó Krisztina ügyvivő-szakértő (2017)
 • Portörő Péter ügyvivő-szakértő (2017)
 • Terjékiné Szecsey Judit intézeti adminisztrátor (2017)
 • Drabcsik Zoltánné kézbesítő (2016)
 • Gauzer Tiborné kézbesítő (2016)
 • Janecskó András nyugalmazott főiskolai docens (2016)
 • Klein László könyvtáros (2016)
 • Molnár Katalin igazgató - ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (2016)
 • Rebák Tamás hallgató (2016)
 • Sztilkovics Zorka hallgató (2016)
 • Gaál Nóra, a Nemzetközi Iroda vezetőjeként (2015)    
 • Kováts Miklós technikus-laboráns (2015)    
 • Mák Anita könyvtáros (2015)    
 • Molnár Márk egyetemi tanár (2015)
 • Réthy Endréné ny. egyetemi docens (2015)
 • Árendás Péter, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója (2014)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2014)
 • Koller Klára testnevelő tanár (2014)
 • Malom Zsuzsanna kari gazdasági referens, Pedagogikum Központ (2014)
 • Schumacher József, a Pedagogikum Központ Üzemeltetési Osztályának vezetője (2014)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)
 • Szilveszter Andrea intézeti ügyintéző (2014)    
 • Jávor Zoltánné, a Kari Könyvtár nyugalmazott vezetője (2013)
 • Kempf Katalin tanszéki ügyintéző (2013)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2013)    
 • Papp Lajos, az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály vezetőjeként (2013)
 • Scheide Lajosné ügyvivő szakértő (2013)    
 • Tóth József gondnok (2013)

PRO PROGRESSIO ERUDITIONIS DÍJ

Pro Progressio Eruditionis díj adományozható annak a karon közalkalmazotti alkalmazásban álló oktatónak, aki oktatói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

 • Bokor Judit, nyugalmazott egyetemi docens (2020)
 • Forrás-Biró Aletta, adjunktus (2020)
 • Kissné Viszket Mónika, adjunktus (2020)
 • Kocsis Csabáné, nyugalmazott mestertanár (2020)
 • Nádasiné Sipos Zsuzsanna, főiskolai docens (2020)
 • Rausch Attila, adjunktus (2020)
 • Simon Katalin, egyetemi docens (2020)
 • Győri János, habilitált egyetemi docens (2019)
 • Lukács Anikó, testnevelő tanár (2019)
 • Tarsoly-Huszár Ágnes, testnevelő tanár (2019)
 • Veres-Székely Anna, egyetemi tanár (2019)
 • Berkes Tímea adjunktus (2018)
 • Némethné Tóth Ágnes egyetemi docens (2018)
 • Patakiné Bősze Júlia adjunktus (2018)
 • Reinhardt Melinda adjunktus (2018)
 • Zámbori János címzetes egyetemi docens (2018)
 • Hegedűs Judit adjunktus (2017)
 • Vincze Beatrix adjunktus (2017)
 • Borsfay Krisztina tanársegéd (2017)
 • Csereklye Erzsébet adjunktus (2017)
 • Aczél Balázs egyetemi docens (2016)
 • Kálmán Orsolya adjunktus (2016)
 • Németh Dezső egyetemi docens (2016)
 • Bernáth László egyetemi docens (2016)
 • Kopp Erika adjunktus (2015)
 • Kökönyei Gyöngyi adjunktus (2015)
 • Mészáros György adjunktus (2015)
 • Nagy János egyetemi docens (2015)    
 • Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus (2015)
 • Szabó Mónika adjunktus (2015)
 • Baska Gabriella adjunktus (2014)
 • Némethné Kollár Katalin egyetemi docens (2014)    
 • Rapos Nóra adjunktus (2014)    
 • Trencsényi László címzetes egyetemi tanár (2014)    
 • Czigler István egyetemi tanár (2013)
 • Heimann László Sándorné ny. főiskolai docens (2013)   
 • Kraiciné Szokoly Mária címzetes egyetemi docens (2013)      
 • Lénárd Sándor egyetemi docens (2013) 
 • Lukács István főiskolai docens (2013) 
 • Schildné Pulay Klára adjunktus (2013)     
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2013) 

SAPERE AUDE DÍJ

Sapere Aude díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.

 • Ihász Ferenc, egyetemi tanár (2020)
 • Kaló Zsuzsa, adjunktus (2020)
 • Szabó Attila, egyetemi tanár (2018)
 • Horváth H. Attila tanársegéd (2017)
 • Kende Anna egyetemi docens (2017)
 • Balázs Judit egyetemi docens (2016)
 • Janacsek Karolina adjunktus (2016)
 • Nádasdy Zoltán egyetemi docens (2016)
 • Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens (2016)
 • Rácz József egyetemi tanár (2016)
 • Dúll Andrea egyetemi docens (2015)    
 • Fehér Katalin professor emeritus (2015)
 • Halász Gábor egyetemi tanár (2015)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)    
 • Varga Katalin egyetemi docens (2015)        
 • Bányai Éva professor emeritus (2014)        
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2014)        
 • Boreczky Ágnes professor emeritus (2013)
 • Fülöp Márta egyetemi tanár (2013)
 • Németh András egyetemi tanár (2013)
 • Urbán Róbert egyetemi docens (2013)    
 • Veres-Székely Anna egyetemi docens (2013)

SAPERE AUDE JUNIOR DÍJ

Sapere Aude Junior díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatónak, aki kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végzett a karon.

 • Buti Nikolett, hallgató (2020)
 • Káplár-Kodácsy Kinga, tanársegéd (2020)
 • Kovács Asztrik, doktorandusz (2020)
 • Stadler Helga, MA-s hallgató (2020)
 • Tóth-Fáber Eszter, PhD hallgató (2020)
 • Csirmaz Luca, hallgató (2019)
 • Horváth Kata, doktorandusz (2019)
 • Kovács Márton, hallgató (2019)
 • Lendvai Lilla, doktorandusz (2019)
 • Szécsi Péter, hallgató (2019)
 • Zimonyi Szabolcs Ádám, hallgató (2019)
 • Bőthe Beáta doktorandusz (2018)
 • Pesti Csilla Edite kutató-doktorandusz (2018)
 • Szabó Edina tanársegéd (2018)
 • Tóth-Király István doktorandusz(2018)
 • Keresztes-Takács Orsolya doktorjelölt (2017)
 • Kocsel Natália doktorandusz (2017)
 • Szabó Zoltán András tanársegéd (2017)
 • Verderber Éva doktorjelölt (2017)
 • Ágoston Csilla tanársegéd (2016)
 • Gönye Bianka hallgató (2016)
 • Misley Helga doktorandusz (2016)
 • Szőllősi Aba hallgató (2016)
 • Gyurkovics Máté (2015)   
 • Hörömpöli Ádám (2015) 
 • Maráz Anikó (2015) 
 • Stéber Andrea (2015) 
 • Zavecz Zsófia (2015) 
 • Czető Krisztina (2014) 
 • Földes Tamás Andrei (2014) 
 • Király Orsolya (2014) 
 • Szalai Andrea (2014) 
 • Garai Imre (2013) 
 • Kapitány-Fövény Máté (2013) 
 • Kótyuk Eszter (2013) 
 • Nagygyörgy Katalin (2013) 
 • Schnelbach-Sikó Dóra (2013) 
 • Schnellbach Máté (2013) 

MINISZTERI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ

Az Apáczai Csere János-díj óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.

 • Rapos Nóra habilitált egyetemi docens (2018)
 • Heimann László Sándorné ny. főiskolai docens  (2015)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2009)
 • Ritoók Pálné címzetes egyetemi tanár (2008) 

EÖTVÖS JÓZSEF-DÍJ

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2015)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)
 • Némethné Kollár Katalin egyetemi docens (2013)
 • Mérő László egyetemi tanár (2009)

KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ

 • OTP Fáy András Alapítvány (2018)

KISS ÁRPÁD-DÍJ

A Kiss Árpád-díj a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók szakmai munkájának elismeréseként adományozható.

 • Kotschy Andrásné főiskolai docens (2009)
 • Németh András egyetemi tanár (2004)

MAGYAR FELSŐOKTATÁSÉRT EMLÉKPLAKETT

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2013)        
 • Hegedűs Judit adjunktus (2012)        
 • Szivák Judit egyetemi docens (2012)
 • Rapos Nóra adjunktus (2011)
 • Németh András egyetemi tanár (2010)
 • Kónya Anikó címzetes egyetemi tanár (2008)

SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ

Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.

 • Halász Gábor egyetemi tanár (2016)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2015)
 • Bányai Éva professor emeritus (2013)        
 • Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsanna főiskolai tanár (2009)
 • Barkóczi Ilona professor emeritus (2006)

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

 • Szepesiné Kreisz Andrea, ny. testnevelő tanár (2019)
 • Magyar Erzsébet mestertanár (2017)
 • Lukács István címzetes egyetemi docens (2014)

TREFORT ÁGOSTON-DÍJ

 • Vincze Beatrix egyetemi adjunktus (2018)

EGYÉB KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

AKADÉMIAI IFJÚSÁGI DÍJ

 • Garai-Takács Zsófia egyetemi adjunktus (2020)

Csik Ferenc Ezüstplakettje az Egyetemi – Főiskolai Sportért

 • Biróné Ilics Katalin, adjunktus (2020)

MÉREI FERENC PUBLIKÁCIÓS DÍJ

 • Kasos Enikő PhD-hallgató (2020)
 • Köteles Ferenc adjunktus (2010)

KARDOS LAJOS-DÍJ

 • Németh Dezső egyetemi docens (2016)

MTA Bolyai Plakett

 • Balázs Judit, egyetemi tanár (2019)

RANSCHBURG PÁL EMLÉKÉREM

 • Bányai Éva professor emeritus (2018)
 • Fülöp Márta egyetemi tanár (2018)

Sulinetwork-díj (Oktatási Hivatal díja)

 • Misley Helga, adjunktus (2020)

Tánctudományért Díj

 • Németh András, egyetemi tanár (2019)

TÁRSASÁGI EMLÉKÉREM

 • Czigler István professor emeritus (2019)

VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK EMLÉKÉRME

 • Gáspár Mihály professor emeritus (2019)

AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS KITÜNTETÉSEI

Mestertanár Aranyérem 

Mestertanár Aranyérmet kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományoz az OTDT.

 • Veres-Székely Anna egyetemi tanár (2019)
 • Heszteráné Ekler Judit habilitált egyetemi docens (2019)
 • Falus Iván tszv. egyetemi docens (2005)

Pro Scientia Aranyérem 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1989 óta díjazza a tehetséges hallgatókat: Pro Scientia Aranyéremben a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniségek részesülhetnek.

 • Zimonyi Szabolcs Ádám (2019)
 • Kovács Márton (2019)
 • Hörömpöli Ádám (2017)
 • Pósch Krisztián Péter (2013)
 • Vámos Gabriella (2009)
 • Gaskó Krisztina (2005)

EGYÉB ELISMERÉSEK

AZ ELTE ÍGÉRETES KUTATÓJA

 • Aczél Balázs egyetemi docens (2018)
 • Szemerszky Renáta egyetemi adjunktus (2017)
 • Janacsek Karolina egyetemi adjunktus (2016)
 • Kun Bernadette egyetemi adjunktus (2015)
 • Kökönyei Gyöngyi egyetemi adjunktus (2015)

2020.09.24.