Kitüntetések, elismerések

Kitüntetések, elismerések

 

 

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

SZÉCHENYI-DÍJ

 • Bányai Éva professor emerita (2022)

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2023)
 • Balázs Judit egyetemi tanár (2020)
 • Molnár Márk professor emeritus (2020)
 • Szabó Attila egyetemi tanár (2020)
 • Varga Katalin egyetemi tanár (2020)
 • Rácz József egyetemi tanár (2019)
 • Bányai Éva professor emeritus (2018)
 • Németh András egyetemi tanár (2016)
 • Oláh Attila egyetemi tanár (2015)

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

 • Ihász Ferenc egyetemi tanár (2021)
 • Nguyen Luu Lan Anh habilitált egyetemi docens (2021)
 • Urbán Róbert egyetemi tanár (2021)
 • N. Kollár Katalin egyetemi docens (2019)
 • Székely Mózes tudományos főmunkatárs (2019)
 • Kraiciné Szokoly Mária címzetes egyetemi docens (2018)
 • Horváth H. Attila habil. egyetemi docens (2017)
 • Dúll Andrea egyetemi tanár (2016)
 • Pethő László ny. egyetemi docens (2016)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2015)

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

 • Stánitz Éva, ny. egyetemi docens (2019)
 • Zsolnai Anikó egyetemi tanár (2018)
 • Szivák Judit egyetemi docens (2015)
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2014)

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2009)
 • Nahalka István egyetemi docens (2006)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

 • Trencsényi László címzetes egyetemi tanár (2009)
 • Bábosik István professor emeritus (2007)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2007)                 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

 • Kulcsár Zsuzsanna egyetemi tanár (2007)
 • Hunyady György professor emeritus (2005)

EGYETEMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EMLÉKÉRME

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

 • Halász Gábor professor emeritus (2022)
 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2021)
 • Mérő László, egyetemi tanár (2019)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2018)
 • Németh András egyetemi tanár (2015)
 • Oláh Attila egyetemi tanár (2014)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2011)
 • Bábosik István professor emeritus (2010)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2009)
 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2008)
 • Hunyady György professor emeritus (2007)

EÖTVÖS-GYŰRŰ

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

 • Oláh Attila egyetemi tanár (2019)
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2013)
 • Hunyady György professor emeritus (2012)

ELTE PEDAGÓGUSKÉPZÉSÉÉRT DÍJ

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket az ELTE pedagógusképzése mellett, ezen a területen több mint 10 éven át kiemelkedő munkát végeztek.

 • Bernáth László egyetemi tanár (2023)
 • Solymosi Katalin mestertanár (2022)

ELTE PEDAGÓGUSKÉPZÉSÉÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél azoknak a személynek adományozható, akik munkájukkal kifejezték elkötelezettségüket az ELTE pedagógusképzése mellett, ezen a területen kiemelkedő munkát végeztek.

 • Danczák Judit tanulmányi ügyintéző (2023)
 • Weiszmüller Ágnes titkárságvezető, PPK TH (2022)

PRO INGENIO NÍVÓDÍJ

Az ELTE 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

 • Bernáth László egyetemi tanár (2022)
 • Veres-Székely Anna egyetemi tanár (2020)
 • Balázs Judit egyetemi tanár (2018)
 • Németh Dezső habil. egyetemi docens (2016)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)

PRO INGENIO OKLEVÉL

 • Rausch Attila adjunktus (2023)
 • Borsfay Krisztina adjunktus (2021)
 • Szemerszky Renáta habil. egyetemi docens (2021)
 • Heszteráné Ekler Judit habil. egyetemi docens (2020)
 • Pigniczkiné Rigó Adrienn egyetemi adjunktus (2017)
 • Aczél Balázs egyetemi adjunktus (2016)
 • Kereszty Orsolya egyetemi docens (2015)        
 • Patakiné Bősze Júlia adjunktus (2015)  

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM

 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2011)           
 • Kotschy Andrásné főiskolai docens (2004)
 • Petri Andrásné Feyér Judit egyetemi adjunktus (2004)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM ARANY FOKOZATA

A Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható: a) vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért; b) oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húsz éves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért; c) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik legalább öt éven át tízmillió forintot meghaladó összegű támogatást, vagy azzal megegyező értékű adományt nyújtanak az Egyetemnek, vagy az Egyetem, vagy egyetemi szervezeti egység mellett, annak javára működő alapítványnak.

 • Felvinczi Katalin egyetemi tanár (2021)
 • Polgár Tibor egyetemi docens (2020)
 • Szivák Judit egyetemi docens (2019)
 • Papp Lajos hivatalvezető (2018)
 • Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens (2018)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2017)
 • Némethné dr. Kollár Katalin tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (2016)
 • Kovács Mónika egyetemi docens (2015)
 • Czigler István egyetemi tanár (2014)
 • Bányai Éva professor emeritus (2012)
 • Kónya Anikó címzetes egyetemi tanár (2011)
 • Faragó Klára professor emeritus (2010)
 • Kalmár Magda professor emeritus (2010)
 • Nemere János főiskolai docens (2010)
 • Varga Katalin egyetemi docens (2010) 
 • Győri János egyetemi docens(2009)    
 • Szepesi Ádám főiskolai docens (2008)
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2006)                 
 • Ritoók Pálné címzetes egyetemi tanár (2005)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZATA

A Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Pigniczkiné Rigó Adrien habil. egyetemi docens (2021)
 • Fábri György, egyetemi docens (2019)
 • Bernáth László egyetemi docens (2018)
 • Tóth József gondnok (2017)
 • Kováts Miklós technikus-laboráns munkatárs (2016)
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2015)    
 • Kurgyis József tanszéki ügyintéző (2013)    
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyintéző (2012)    
 • Gősiné Greguss Anna adjunktus (2011)    
 • Murányi Irén ügyvivő szakértő (2011)
 • Kelényi István ny. egyetemi docens (2010)
 • Markó Krisztina tanszéki ügyintéző (2010)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2008)
 • Bálványossy Kálmánné Gelencsér Katalin ny. főiskolai docens (2006)
 • Réthy Endréné ny. egyetemi docens (2006)

PRO UNIVERSITATE EMLÉKÉREM BRONZ FOKOZATA

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Lőrincsik Éva hivatalvezető-helyettes, jogi referens (2023)
 • Baska Gabriella egyetemi docens (2021)
 • Vincze Beatrix habil. egyetemi docens (2021)
 • Kopp Erika egyetemi docens (2020)
 • Kökönyei Gyöngyi adjunktus (2020)
 • Köteles Ferenc egyetemi tanár (2020)
 • Lengyel Ágnes irodavezető (2020)
 • Nagy János egyetemi docens (2019)
 • Gaál Nóra irodavezető (2018)
 • Abdulwahidné Szilveszter Andrea intézeti ügyintéző (2018)
 • Lénárd Sándor egyetemi docens (2017)
 • Molnár Márk egyetemi tanár (2016)
 • Schumacher József ny. osztályvezető (2016)
 • Kiss Orhidea adjunktus (2015)        
 • Katona Nóra adjunktus (2015)        
 • Csöndes Gézáné tanszéki ügyintéző (2015)    
 • Kiss Paszkál egyetemi docens (2015)    
 • Urbán Róbert egyetemi docens (2015)    
 • Kovács Tamás főiskolai docens (2015)    
 • Jávor Zoltánné, a Kari Könyvtár nyugalmazott vezetője (2015) 
 • Scheide Lajosné ügyvivő szakértő (2015)

TREFORT ÁGOSTON EMLÉKLAP

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

 • Rozniakowska-Wéber Elzbieta, könyvtáros (2020)
 • Dőtsch-Tolnai Zsuzsanna, ügyvivő szakértő (2019)
 • Farkas Ivett, titkársági ügyintéző (2019)
 • Varga Andrea, könyvtárvezető (2019)
 • Magyar Katalin könyvtáros (2018)
 • Vajda Erzsébet tanszéki ügyintéző (2018)
 • Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikus (2017)
 • Romsics-Ondré Ágnes titkárságvezető (2017)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2012)    
 • Terjékiné Szecsey Judith intézeti ügyintéző (2012)
 • Gombárszki Dénes István ügyviteli alkalmazott (2010)    
 • Klein László könyvtáros (2010)
 • Lengyel Ágnes, az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály vezetőjeként (2010)
 • Tóth József gondnok (2010)
 • Bíróné Mudra Zsuzsanna ügyintéző (2008)

Rektori dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

 • Balázs-Csomor Erika, a Tanulmányi Hivatal irodavezetője (2022)
 • Pachner Orsolya adjunktus (2021)

Kancellári dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

 • Kulcsár Dániel tanulmányi ügyintéző (2023)
 • Bardóczky Dávid Tamás tanulmányi ügyintéző (2022)
 • Barna Ildikó tanulmányi előadó (2020)
 • Orbán József tanulmányi előadó (2020)

AZ ELTE ÍGÉRETES KUTATÓI

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. 2020-ban először hirdették meg a „Kinyitjuk a tudományt” – az ELTE ígéretes kutatója különdíj pályázatot, amelyre az „open science”, azaz a nyílt tudomány területén kiemelkedő eredményeket elért kollégák jelentkezhetnek.

 • Vaszkunné Kótyuk Eszter habilitált egyetemi docens  (2022)
 • Simor Péter Dániel egyetemi adjunktus (2021)
 • Szászi Barnabás Imre egyetemi adjunktus (2021) „Kinyitjuk a tudományt” különdíj
 • Garai Imre egyetemi docens (2020)
 • Nagy Tamás egyetemi adjunktus (2020) „Kinyitjuk a tudományt” különdíj
 • Garai-Takács Zsófia egyetemi adjunktus(2019)
 • Király Orsolya egyetemi adjunktus (2019)
 • Simonovits Borbála egyetemi adjunktus (2019)
 • Aczél Balázs Zoltán egyetemi docens (2018)
 • Szemerszky Renáta  egyetemi adjunktus (2017)
 • Janacsek Karolina egyetemi adjunktus (2016)
 • Kökönyei Gyöngyi egyetemi adjunktus (2015)
 • Kun Bernadette egyetemi adjunktus (2015)

KARI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

ARBOR VITAE

Arbor Vitae díj adományozható annak a köztiszteletben álló személynek, aki életművével meghatározó mértékben járult hozzá a karon végzett oktató-kutató munkához, a kar alapítása óta vagy évtizedeken át fontos szerepet töltött be a kar szervezeti működésében.

 • Boreczky Ágnes professor emerita (2022)
 • Cs. Czachesz Erzsébet professor emerita (2021)
 • Réthy Endréné (Palágyi Mária) ny. egyetemi docens (2021)
 • Bárdos György, professor emeritus (2020)
 • Némethné Kollár Katalin, címzetes egyetemi tanár (2020)
 • Németh András, egyetemi tanár (2019)
 • Oláh Attila, egyetemi tanár (2018)
 • Szabolcs Éva ny. professzor (2017)
 • Szepesiné Kreisz Andrea testnevelő tanár (2017)
 • Vargha András professor emeritus (2016)
 • Hunyady Györgyné professor emerita (2016)
 • Bábosik Istán professor emeritus (2015)
 • Faragó Klára professor emeritus    (2015)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2014)
 • Kalmár Magda professor emeritus (2014)    
 • H. Nagy Anna egyetemi docens (2013)              
 • Hunyady György professor emeritus (2013)    
 • M. Nádasi Mária professor emeritus (2013)

PRO FACULTATE DÍJ

Pro Facultate díj adományozható annak a kari állományban legalább öt éve dolgozó közalkalmazottnak, aki a karért kiemelkedő, áldozatos munkát végzett. A díj adható továbbá olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, vagy jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.

 • Fehér Marcell tanszéki ügyintéző (2023)
 • Horváth Klára könyvtáros (2023)
 • Kókai Ágnes Anna tanulmányi ügyintéző (2023)
 • Lakos Renáta titkárságvezető (2023)
 • Novák Ágnes testnevelő tanár (2023)
 • Bukta Zsuzsanna adjunktus (2022)
 • Dőtsch-Tolnai Zsuzsanna ügyvivő szakértő (2022)
 • Kádi Anna adjunktus (2022)
 • Koszogovits Mihály mestertanár (2022)
 • Patonay Anita színész-drámatanár, KÁVA Kulturális Műhely (2022)
 • Rapos Nóra habilitált egyetemi docens (2022)
 • Szivák Judit habilitált egyetemi docens (2022)
 • Tóthné Biró Erika titkársági ügyintéző, Tanulmányi Hivatal (2022)
 • Körösligeti Zsuzsanna ügyvivő szakértő (2021)
 • Némethné Tóth Orsolya habil. egyetemi docens (2021)
 • Oszlánszki Ildikó ügyvivő szakértő (2021)
 • Tolmár Fanni tanszéki ügyintéző (2021)
 • Varga Andrea könyvtárvezető (2021)
 • Elek József testnevelő tanár (2020)
 • Érdiné Szalay Mariann címzetes egyetemi docens (2020)
 • Kandikó Viktória ügyvivő szakértő (2020)
 • Lajkó Edina tanulmányi előadó (2020)
 • Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikus (2020)
 • Weiszmüller Ágnes titkárságvezető (2020)
 • Csányi Kinga titkárságvezető (2019)
 • Lengyel Ágnes irodavezető (2019)
 • Romsics-Ondré Ágnes, titkárságvezető (2019)
 • Solymosi Katalin, mestertanár (2019)
 • Vernyikné Fekete Erika, portás (2019)
 • Kovács Tamás informatikus (2018)
 • Kósa Éva oktató (2018)
 • Kurgyis József ny. tanszéki ügyintéző (2018)
 • Lőrincsik Éva hivatalvezető-helyettes (2018)
 • Stiglincz Zsuzsanna referens (2018)
 • Aáry-Tamás Lajos c. egyetemi docens (2017)
 • Hegyi-Halmos Nóra adjunktus (2017)
 • Markó Krisztina ügyvivő-szakértő (2017)
 • Portörő Péter ügyvivő-szakértő (2017)
 • Terjékiné Szecsey Judit intézeti adminisztrátor (2017)
 • Drabcsik Zoltánné kézbesítő (2016)
 • Gauzer Tiborné kézbesítő (2016)
 • Janecskó András nyugalmazott főiskolai docens (2016)
 • Klein László könyvtáros (2016)
 • Molnár Katalin igazgató, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (2016)
 • Rebák Tamás hallgató (2016)
 • Sztilkovics Zorka hallgató (2016)
 • Gaál Nóra, a Nemzetközi Iroda vezetőjeként (2015)    
 • Kováts Miklós technikus-laboráns (2015)    
 • Mák Anita könyvtáros (2015)    
 • Molnár Márk egyetemi tanár (2015)
 • Réthy Endréné ny. egyetemi docens (2015)
 • Árendás Péter, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója (2014)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2014)
 • Koller Klára testnevelő tanár (2014)
 • Malom Zsuzsanna kari gazdasági referens, Pedagogikum Központ (2014)
 • Schumacher József, a Pedagogikum Központ Üzemeltetési Osztályának vezetője (2014)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)
 • Szilveszter Andrea intézeti ügyintéző (2014)    
 • Jávor Zoltánné, a Kari Könyvtár nyugalmazott vezetője (2013)
 • Kempf Katalin tanszéki ügyintéző (2013)
 • Korsós Márta ügyintéző-titkár (2013)    
 • Papp Lajos, az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály vezetőjeként (2013)
 • Scheide Lajosné ügyvivő szakértő (2013)    
 • Tóth József gondnok (2013)

PRO PROGRESSIO ERUDITIONIS DÍJ

Pro Progressio Eruditionis díj adományozható annak a karon közalkalmazotti alkalmazásban álló oktatónak, aki oktatói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

 • Bethlenfalvy Gabriella adjunktus (2023)
 • Gősi Zsuzsanna egyetemi docens (2023)
 • Kovács Zsuzsa adjunktus (2023)
 • Nagyváradi Katalin adjunktus (2023)
 • Bereczki Enikő Orsolya adjunktus (2022)
 • Dömötör Zsuzsanna adjunktus (2022)
 • Koltai Miklós habilitált egyetemi docens (2022)
 • Lakner Szilvia adjunktus (2022)
 • Pajor Gabriella adjunktus (2022)
 • Tókos Katalin adjunktus (2022)
 • Vizin Gabriella adjunktus (2022)
 • D. Babos Zsuzsánna adjunktus (2021)
 • Bíróné Ilics Katalin adjunktus (2021)
 • Czető Krisztina adjunktus (2021)
 • Józsa Emese adjunktus (2021)
 • Karner Orsolya adjunktus (2021)
 • Magyar Márton adjunktus (2021)
 • Vincze Szilvia egyetemi docens (2021)
 • Bokor Judit, nyugalmazott egyetemi docens (2020)
 • Forrás-Biró Aletta, adjunktus (2020)
 • Kissné Viszket Mónika, adjunktus (2020)
 • Kocsis Csabáné, nyugalmazott mestertanár (2020)
 • Nádasiné Sipos Zsuzsanna, főiskolai docens (2020)
 • Rausch Attila, adjunktus (2020)
 • Simon Katalin, egyetemi docens (2020)
 • Győri János, habilitált egyetemi docens (2019)
 • Lukács Anikó, testnevelő tanár (2019)
 • Tarsoly-Huszár Ágnes, testnevelő tanár (2019)
 • Veres-Székely Anna, egyetemi tanár (2019)
 • Berkes Tímea adjunktus (2018)
 • Némethné Tóth Ágnes egyetemi docens (2018)
 • Patakiné Bősze Júlia adjunktus (2018)
 • Reinhardt Melinda adjunktus (2018)
 • Zámbori János címzetes egyetemi docens (2018)
 • Hegedűs Judit adjunktus (2017)
 • Vincze Beatrix adjunktus (2017)
 • Borsfay Krisztina tanársegéd (2017)
 • Csereklye Erzsébet adjunktus (2017)
 • Aczél Balázs egyetemi docens (2016)
 • Kálmán Orsolya adjunktus (2016)
 • Németh Dezső egyetemi docens (2016)
 • Bernáth László egyetemi docens (2016)
 • Kopp Erika adjunktus (2015)
 • Kökönyei Gyöngyi adjunktus (2015)
 • Mészáros György adjunktus (2015)
 • Nagy János egyetemi docens (2015)    
 • Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus (2015)
 • Szabó Mónika adjunktus (2015)
 • Baska Gabriella adjunktus (2014)
 • Némethné Kollár Katalin egyetemi docens (2014)    
 • Rapos Nóra adjunktus (2014)    
 • Trencsényi László címzetes egyetemi tanár (2014)    
 • Czigler István egyetemi tanár (2013)
 • Heimann László Sándorné ny. főiskolai docens (2013)   
 • Kraiciné Szokoly Mária címzetes egyetemi docens (2013)      
 • Lénárd Sándor egyetemi docens (2013) 
 • Lukács István főiskolai docens (2013) 
 • Schildné Pulay Klára adjunktus (2013)     
 • Szabóné Molnár Anna ny. egyetemi docens (2013) 

SAPERE AUDE DÍJ

Sapere Aude díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.

 • Herman Nico Alexander Logemann habilitált egyetemi docens (2023)
 • Horváth László adjunktus (2023)
 • Kun Bernadette egyetemi docens (2023)
 • Schiller Emese adjunktus (2023)
 • Király Ildikó egyetemi tanár (2022)
 • Garai Imre egyetemi docens (2021)
 • Simor Péter Dániel adjunktus (2021)
 • Ihász Ferenc, egyetemi tanár (2020)
 • Kaló Zsuzsa, adjunktus (2020)
 • Szabó Attila, egyetemi tanár (2018)
 • Horváth H. Attila tanársegéd (2017)
 • Kende Anna egyetemi docens (2017)
 • Balázs Judit egyetemi docens (2016)
 • Janacsek Karolina adjunktus (2016)
 • Nádasdy Zoltán egyetemi docens (2016)
 • Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens (2016)
 • Rácz József egyetemi tanár (2016)
 • Dúll Andrea egyetemi docens (2015)    
 • Fehér Katalin professor emeritus (2015)
 • Halász Gábor egyetemi tanár (2015)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2015)    
 • Varga Katalin egyetemi docens (2015)        
 • Bányai Éva professor emeritus (2014)        
 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2014)        
 • Boreczky Ágnes professor emeritus (2013)
 • Fülöp Márta egyetemi tanár (2013)
 • Németh András egyetemi tanár (2013)
 • Urbán Róbert egyetemi docens (2013)    
 • Veres-Székely Anna egyetemi docens (2013)

SAPERE AUDE JUNIOR DÍJ

Sapere Aude Junior díj adományozható annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatónak, aki kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végzett a karon.

 • Balázs Bálint PhD hallgató (2023)
 • Hay Anna Klára egyetemi hallgató (2023)
 • Polyák Zsuzsanna PhD hallgató (2023)
 • Székely Zsuzsa egyetemi hallgató (2023)
 • Ugrin Bálint József egyetemi hallgató (2023)
 • Balog Réka hallgató (2022)
 • Berze Iván Zsolt PhD-hallgató, tanársegéd (2022)
 • Koós Mónika PhD-hallgató (2022)
 • Lőkös Laura hallgató (2022)
 • Takácsné Kárász Judit PhD-hallgató (2022)
 • Horváth Zsolt PhD-hallgató (2021)
 • Károlyi Borbála hallgató (2021)
 • Kovács Lilla Nóra PhD-allgató (2021)
 • Zagir Togtokhmaa hallgató/advanced doctoral student (2021)
 • Tóth Dávid Zoltán tanársegéd (2021)
 • Buti Nikolett hallgató (2020)
 • Káplár-Kodácsy Kinga tanársegéd (2020)
 • Kovács Asztrik doktorandusz (2020)
 • Stadler Helga hallgató (2020)
 • Tóth-Fáber Eszter PhD-hallgató (2020)
 • Csirmaz Luca hallgató (2019)
 • Horváth Kata PhD-hallgató (2019)
 • Kovács Márton hallgató (2019)
 • Lendvai Lilla PhD-hallgató (2019)
 • Szécsi Péter hallgató (2019)
 • Zimonyi Szabolcs Ádám hallgató (2019)
 • Bőthe Beáta PhD-hallgató (2018)
 • Pesti Csilla Edite kutató-doktorandusz (2018)
 • Szabó Edina tanársegéd (2018)
 • Tóth-Király István PhD-hallgató (2018)
 • Keresztes-Takács Orsolya doktorjelölt (2017)
 • Kocsel Natália PhD-hallgató (2017)
 • Szabó Zoltán András tanársegéd (2017)
 • Verderber Éva doktorjelölt (2017)
 • Ágoston Csilla tanársegéd (2016)
 • Gönye Bianka hallgató (2016)
 • Misley Helga PhD-hallgató (2016)
 • Szőllősi Aba hallgató (2016)
 • Gyurkovics Máté (2015)   
 • Hörömpöli Ádám (2015) 
 • Maráz Anikó (2015) 
 • Stéber Andrea (2015) 
 • Zavecz Zsófia (2015) 
 • Czető Krisztina (2014) 
 • Földes Tamás Andrei (2014) 
 • Király Orsolya (2014) 
 • Szalai Andrea (2014) 
 • Garai Imre (2013) 
 • Kapitány-Fövény Máté (2013) 
 • Kótyuk Eszter (2013) 
 • Nagygyörgy Katalin (2013) 
 • Schnellbach-Sikó Dóra (2013) 
 • Schnellbach Máté (2013) 

MINISZTERI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT MUNKATÁRSAK

APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ

Az Apáczai Csere János-díj óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.

 • Rapos Nóra habilitált egyetemi docens (2018)
 • Heimann László Sándorné ny. főiskolai docens  (2015)
 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2009)
 • Ritoók Pálné címzetes egyetemi tanár (2008) 

EÖTVÖS JÓZSEF-DÍJ

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

 • Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár (2015)
 • Szabolcs Éva egyetemi tanár (2014)
 • Némethné Kollár Katalin egyetemi docens (2013)
 • Mérő László egyetemi tanár (2009)

KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ

A Kármán Tódor-díj a gazdasági élet azon szereplőinek adományozható, akik a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében kiemelkedő támogató tevékenységet végeznek. A díjat természetes és jogi személyek kaphatják.

 • OTP Fáy András Alapítvány (2018)

KISS ÁRPÁD-DÍJ

A Kiss Árpád-díj a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók szakmai munkájának elismeréseként adományozható.

 • Kotschy Andrásné főiskolai docens (2009)
 • Németh András egyetemi tanár (2004)

MAGYAR FELSŐOKTATÁSÉRT EMLÉKPLAKETT

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

 • Vámos Ágnes egyetemi tanár (2013)        
 • Hegedűs Judit adjunktus (2012)        
 • Szivák Judit egyetemi docens (2012)
 • Rapos Nóra adjunktus (2011)
 • Németh András egyetemi tanár (2010)
 • Kónya Anikó címzetes egyetemi tanár (2008)

SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ

Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.

 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2021)
 • Halász Gábor egyetemi tanár (2016)
 • Bárdos György egyetemi tanár (2015)
 • Bányai Éva professor emeritus (2013)        
 • Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsanna főiskolai tanár (2009)
 • Barkóczi Ilona professor emeritus (2006)

OKTATÓI SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Az Oktatói Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonult, főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő oktatási tevékenységet végeztek.

 • Nádasiné Sipos Zsuzsanna főiskolai docens (2020)

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

 • Szepesiné Kreisz Andrea, ny. testnevelő tanár (2019)
 • Magyar Erzsébet mestertanár (2017)
 • Lukács István címzetes egyetemi docens (2014)

TREFORT ÁGOSTON-DÍJ

A Trefort Ágoston–díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

 • Vincze Beatrix egyetemi adjunktus (2018)

EGYÉB KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

AKADÉMIAI IFJÚSÁGI DÍJ

 • Garai-Takács Zsófia adjunktus (2020)

AKADÉMIAI NÍVÓDÍJ

 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2013)

CSIK FERENC EZÜSTPLAKETTJE AZ EGYETEMI – FŐISKOLAI SPORTÉRT

 • Heszteráné Ekler Judit habilitált egyetemi docens (2023)
 • Biróné Ilics Katalin adjunktus (2020)

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRT EMLÉKÉREM

 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2019)

ELEK ILONA EMLÉKÉREM

 • Nagyváradi Katalin adjunktus (2023)

FAIR PLAY-DÍJ A SPORT SZOLGÁLATÁBAN

 • Rausz-Szabó Attila adjunktus (2021)

FEKETE PULI DÍJ

 • Varga Attila habilitált egyetemi docens (2021)

GYŐR SPORTJÁÉRT DÍJ

 • Ihász Ferenc egyetemi tanár (2022)

KARDOS LAJOS-DÍJ

 • Honbolygó Ferenc adjunktus (2023)
 • Király Ildikó egyetemi tanár (2021)
 • Németh Dezső egyetemi docens (2016)

LISSÁK KÁLMÁN-DÍJ

 • Molnár Márk professor emeritus (2023)

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉLETMŰDÍJ

 • Bányai Éva professor emerita (2023)
 • Hunyady György professor emeritus (2021)

MÉREI FERENC PUBLIKÁCIÓS DÍJ

 • Kasos Enikő PhD-hallgató (2020)
 • Köteles Ferenc adjunktus (2010)

MTA BOLYAI-PLAKETT

 • Balázs Judit egyetemi tanár (2019)
 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2016)

 • Kende Anna habilitált egyetemi docens (2021)

NYÍRŐ GYULA-DÍJ

 • Demetrovics Zsolt egyetemi docens (2010)

PRO URBE ERZSÉBETVÁROS DÍJ

 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2021)

RANSCHBURG PÁL EMLÉKÉREM

 • Bernáth László egyetemi tanár (2023)
 • Faragó Klára professor emerita (2021)
 • Bányai Éva professor emerita (2018)
 • Fülöp Márta egyetemi tanár (2018)
 • Demetrovics Zsolt egyetemi tanár (2016)

SULINETWORK-DÍJ (OKTATÁSI HIVATAL DÍJA)

 • Misley Helga adjunktus (2020)

TÁNCTUDOMÁNYÉRT DÍJ

 • Németh András egyetemi tanár (2019)

TÁRSASÁGI EMLÉKÉREM (Magyar Pszichológiai Társaság)

 • Dúll Andrea egyetemi tanár (2023)
 • Czigler István professor emeritus (2019)

TÓTH GÉZA-DÍJ

 • Koszogovits Mihály mestertanár (2022)

VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT SPORT TAGOZATA

 • Polgár Tibor címzetes egyetemi docens (2021)

VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK EMLÉKÉRME

 • Gáspár Mihály professor emeritus (2019)

AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS KITÜNTETÉSEI

Mestertanár Aranyérem 

Mestertanár Aranyérmet kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományoz az OTDT.

 • Aczél Balázs Zoltán egyetemi tanár (2023)
 • Veres-Székely Anna egyetemi tanár (2019)
 • Heszteráné Ekler Judit habilitált egyetemi docens (2019)
 • Falus Iván tszv. egyetemi docens (2005)

Pro Scientia Aranyérem 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1989 óta díjazza a tehetséges hallgatókat: Pro Scientia Aranyéremben a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniségek részesülhetnek.

 • Ruzsa Bence (2023)
 • Zsiray Barbara Renáta (2023)
 • Zimonyi Szabolcs Ádám (2019)
 • Kovács Márton (2019)
 • Hörömpöli Ádám (2017)
 • Pósch Krisztián Péter (2013)
 • Vámos Gabriella (2009)
 • Gaskó Krisztina (2005)

EGYÉB ELISMERÉSEK

ELTE SPORT ARCA

 • Siklósi Gergely (2020)
 • Kapás Boglárka (2016)