Kreditfelvételi lap igazolásának KÉSEDELMES benyújtása a 2021/2022-es tanév őszi félévének végén

2022.01.10.
Kreditfelvételi lap igazolásának KÉSEDELMES benyújtása a 2021/2022-es tanév őszi félévének végén

A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológiai Doktori Iskola egy hét pótbeadási időszakot biztosít a kreditfelvételi lap késedelmes benyújtására, melynek határideje

2022. január 16.

A kreditfelvételi lapot késedelmesen benyújtó hallgatók 3500 Ft késedelmi díjat kötelesek fizetni adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen. Amennyiben a hallgató a pótbeadási határidőig sem nyújtja be a kreditfelvételi lapot, kreditjei nem számolhatók el a félévre.

A doktori képzés hallgatóinak a félév során irányított kutatómunkával, illetőleg oktatási tevékenységgel teljesített kreditjeit a kreditfelvételi lapon kell igazolniuk. A félév elején benyújtott kreditfelvételi lapon a témavezető soronként igazolja aláírásával a teljesített krediteket. A kreditfelvételi lapok félév végi leadásához a hallgató szerzi be a témavezető(k) és – a kutatási kreditek esetében – a programvezető igazolását, majd a Doktori Iskola által meghatározott határidőig a Neptunban adja le a kitöltött kreditfelvételi lapot. A Doktori Iskolák adminisztrációja gondoskodik arról, hogy a kreditfelvételi lapok eljussanak a Doktori Iskolák vezetőihez jóváhagyásra.

A kreditfelvételi lapot elektronikus formátumban (lehetőleg pdf-ben) a Neptunban kell benyújtani az Ügyintézés > Kérvények menüpontban, kiválasztva a PPK-PHD kreditfelvételi lap igazolás NDI 2021/22/1 vagy a PPK-PHD kreditfelvételi lap igazolás PDI 2021/22/1 nevű kérvénysablont.

Ha a hallgató aktív státuszú a félévben, és a Doktori Iskola által meghatározott határidőn belül nem adja le a kreditfelvételi lapot, vagy hiányosan, jóváhagyások nélkül adja le, adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3.500,- Ft térítési díjat kell fizetnie.

Tudnivalók a kreditfelvételi lap félév végi kitöltéséhez

  • A féléves teljesítéseket elsősorban a témavezetővel kell egyeztetni, mert ő állapítja meg, hogy mi teljesült a félév elején közösen tervezett kutatási és oktatási kreditekből. A teljesített kreditek száma eltérhet a félév elején tervezettől.
  • Ha olyan kutatási vagy oktatási tevékenységet végzett a félévben, ami a félév elején jóváhagyott (akár üresen benyújtott) kreditfelvételi lapon nem szerepelt, akkor az új tevékenységet vezesse rá a lapra, és igazoltassa le azt is a témavezetővel és kutatási kredit esetében a program vezetőjével.
  • Ha a kreditfelvételi lapra nem tudja beszerezni a témavezető és/vagy a programvezető aláírását, a jóváhagyás(uka)t tartalmazó más dokumentumo(ka)t, pl. a kapott ímélt is benyújthatja, ez(eke)t a külön dokumentumo(ka)t is fel tudja tölteni a Neptunban.
  • A Doktori Iskola vezetőjének jóváhagyását nem Önnek kell beszereznie, arról a Doktori Iskolák adminisztrációja gondoskodik.