Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága

A Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának létszáma tíz fő, ebből egy hallgató. A Bizottság elnöke a kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese, tagja a Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodájának munkatársa. 

A Bizottság feladata:

  • intézményközi kapcsolatok fejlesztése,
  • nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó oktatói és hallgatói pályázatok véleményezése, az ehhez kapcsolódó kari hatáskörbe tartozó döntések meghozatala,
  • közreműködés a kar nemzetközi stratégiájának kidolgozásában.

Ügyrend:

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának ügyrendje

Beszámoló: 

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Felvinczi Katalin, bizottsági elnök, nemzetközi és pályázati dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens

Fülöp Márta, bizottsági tag, egyetemi tanár

Szabó Attila, bizottsági tag, egyetemi tanár

Kopp Erika, bizottsági tag, egyetemi docens

Némethné Tóth Ágnes, bizottsági tag, egyetemi docens

Szegnerné Dancs Henriette, bizottsági tag, egyetemi docens

Kovács Zsuzsa, bizottsági tag, adjunktus

Vidra Zsuzsanna, bizottsági tag, adjunktus

Tímár Lili, bizottsági hallgatói tag

Benkei-Kovács Balázs, bizottsági póttag, adjunktus

Janacsek Karolina, bizottsági póttag, adjunktus

2017.03.16.