PPK-s hallgatók a Roska Tamás-pályázat nyertesei között

2021.02.24.
PPK-s hallgatók a Roska Tamás-pályázat nyertesei között
Fekete Anikó, az NDI doktorandusza a Művészeti és Művészettudományi Szekcióban nyert Roska Tamás-díjat, Horváth Áron, a PDI hallgatója pedig a Testnevelési- és Sporttudományi Szekcióban bizonyult a legkiválóbb fiatal kutatónak.

A Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat célja a kiemelkedő fiatal kutatói teljesítmény elismerése, valamint a Roska Tamás kutatói életműve előtti tiszteletadás. A nyertesek lehetőséget kapnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián előadni a szakmai kutatási területükön elért eredményeiket. Az idei díjazottak között kiemelkedően sok, hat ELTE-s hallgató szerepel, közülük pedig ketten a PPK doktori iskolájáinak hallgatói.

Fekete Anikó

Fekete Anikó a Művészeti és Művészettudományi Szekcióban nyert díjazást A kreatív zenélés művészeti, művészetpedagógiai jelentősége, sokszínűsége c. pályamunkájával, amelyhez kutatásait a Neveléstudományi Doktori Iskola segédletével végezte.

Kutatómunkája célja annak feltárása volt, hogy a kreatív zenei gyakorlatok mennyiben járulnak hozzá a tanulói motiváció növeléséhez, a zenetanárok szubjektív eredményességéhez a középiskolákban, valamint annak megismerése, hogy a zenetanárok képzésében milyen mértékben találhatóak kreatív zenei gyakorlatok. A 35. OTDK-n erről szeretne átfogó képet adni, hangsúlyozva a művészet egyénre és közösségre gyakorolt kiemelkedő hatását. A hallgatót pályázatában nagyban segítették szakmai tapasztalatai: 2018 óta nyújt módszertani segítséget az ELTE Művészetközvetítő és Zenei Intézetében leendő ének-zene tanárok és művészetközvetítő szakemberek számára. Emellett a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium kreatív zenetanáraként a tanulók zenei kreativitásának fejlesztésén dolgozik, az ODE választmányi tagjaként A kreatív zene módszertanának bevezetésén munkálkodik.

Horváth Áron

A Testnevelés- és Sporttudományi szekció esetén idén Horváth Áron, a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a rangos elismerést, aki az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetben végzi kutatási tevékenységét.

A díjat a proprioceptív pontosság, tehát a mozgatórendszerből, a testen belülről érkező információk feldolgozásában mutatott egyéni különbségek pszichológiai szerepével kapcsolatos kutatási tevékenysége alapján nyerte el. Az Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport tagjaival közösen végzett kutatások alapján először fedeztek fel kapcsolatot a gumikéz illúzió erőssége és a proprioceptív pontosság közt, illetve kimutatták, hogy nincs összefüggés a proprioceptív pontosság és vonásszintű testi tudatossággal, az észlelt testi kompetencia és az affektivitás közt. Ezeken kívül a proprioceptív ingerek rövidtávú emlékezeti tárolásával kapcsolatban is végeztek kutatást.