Kari Tudományos Bizottság

A Kari Tudományos Bizottság létszáma tíz fő, ebből egy hallgató. A Bizottság tagjai a Kari Habilitációs Bizottság elnöke, valamint a karon működő doktori iskolák vezetői. Állandó meghívottja a kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese. 

A Bizottság feladata:

  • oktatással és kutatással kapcsolatos szervezeti és személyi ügyek véleményezése, különös tekintettel a vezető oktatói alkalmazásra és előléptetésre, valamint az egyes szakmai területek személyi erőforrásainak rendszeres áttekintő véleményezésére,
  • az SzMSz III. kötete, a Foglalkoztatási követelményrendszer 54. § (1) bekezdésében meghatározott docensi alkalmassági vizsgálat lefolytatása,
  • a személyi összetételére vonatkozó szabályok figyelembe vételével ellátni a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács feladatkörét.

Beszámoló: 

Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Oláh Attila, bizottsági elnök, egyetemi tanár

Demetrovics Zsolt, dékán, bizottsági tag, egyetemi tanár

Dúll Andrea, bizottsági tag, egyetemi tanár

  • Telefon:  KAZY (36-1) 461-4500/3805, IZU (36-1) 461-2600/5653
  • Szoba:  KAZY 212, IZU 318
  • E-mail:  dull.andrea@ppk.elte.hu

Halász Gábor, bizottsági tag, egyetemi tanár

Köteles Ferenc, bizottsági tag, egyetemi tanár

Szabó Attila, bizottsági tag, egyetemi tanár

Zsolnai Anikó, bizottsági tag, egyetemi tanár

Nguyen Luu Lan Anh, bizottsági tag, egyetemi docens

Kökönyei Gyöngyi PhD, bizottsági tag, adjunktus

Horváth László, bizottsági hallgatói tag, tudományos segédmunkatárs

2018.07.17.