Adatkezelés rendezvényeken

2021.02.04.
Adatkezelés rendezvényeken
Az ELTE PPK, valamint annak szervezeti egységei által megszervezett, a Karon megtartott rendezvények tervezésekor minden esetben a szervezők feladata gondoskodni arról, hogy a rendezvény a lehető legteljesebben megfeleljen a 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GPDR) előírásainak. A megfelelés biztosításához a Kar természetesen minden támogatást megad.

A GDPR előírásoknak való megfelelés érdekében tehát a rendezvény szervezőjének el kell készítenie a rendezvény adatkezelési tájékoztatóját, melyhez az alábbi minta használható:

Adatkezelési tájékoztató minta

Egyszerűsített adatkezelési tájékoztató minta

Az adatkezelési tájékoztató elkészítését és használatát segíti az alábbi útmutató. Az útmutatóban a gyakran felmerülő, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre igyekszünk választ adni.

Útmutató az adatkezelési tájékoztató elkészítéséhez és használatához

Egyedi problémák esetén kérjük, forduljanak a Dékáni Hivatal munkatársaihoz!