Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, minden képzési és kutatási stratégiával összefüggő kérdést megvizsgálhat, eldönthet.

Legfontosabb feladata a felvétel szakos feltételeinek meghatározása, a kari bizottságok elnökeinek és tagjainak választása, az állandó bizottságok ügyrendjének jóváhagyása, a kutatócsoportok és kari szolgáltató egységek éves beszámolóinak jóváhagyása.

A Kari Tanács 30 főből áll. A testület elnöke a dékán, aki az intézetvezetőkhöz hasonlóan hivatalból tagja a tanácsnak. Rajtuk kívül 12 oktató-kutató, 10 hallgató és 1 oktatást-kutatást támogató alkalmazott a Kari Tanács tagja. 

Ügyrend: 

Kari Tanács ügyrendje

Elérhetőségek

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Demetrovics Zsolt, dékán, elnök, egyetemi tanár

Dúll Andrea, tag, egyetemi tanár

  • Telefon:  KAZY (36-1) 461-4500/3805, IZU (36-1) 461-2600/5653
  • Szoba:  KAZY 212, IZU 318
  • E-mail:  dull.andrea@ppk.elte.hu

Köteles Ferenc, tag, egyetemi tanár

Rácz József, tag, egyetemi tanár

Zsolnai Anikó, tag, egyetemi tanár

Felvinczi Katalin, tag, nemzetközi és pályázati dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens

Kiss Orhidea, tag, egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, tag, egyetemi docens

Rónay Zoltán, tag, egyetemi docens

Kaló Zsuzsa, tag, adjunktus

Patakiné Bősze Júlia, tag, adjunktus

Ragó Anett, tag, adjunktus

Vizin Gabriella, tag, adjunktus

Lantos Nóra Anna, tag, tudományos segédmunkatárs

Lanku Máté, tag

Madari Regina, tag

Papp Lajos, tag

  • Telefon:  (36-1) 461-4568; (36-1) 461-4500/3832
  • Szoba:  113
  • E-mail:  th@ppk.elte.hu

Soós Alexandra, tag

Krén Heléna, bizottsági hallgatói tag

Baranyai Melinda, hallgatói tag

Dávid Szamanta, hallgatói tag

Karacsi Gábor, hallgatói tag

Palkó Márton, hallgatói tag

Puju János Robin, hallgatói tag

Vértes Sára, hallgatói tag

Fodor Alexandra, hallgatói póttag

Kovács Kristóf, hallgatói póttag

Kreszadló Dóra, hallgatói póttag

Rónaszéki Rómeó, hallgatói póttag

Tomku György, hallgatói póttag