OTKA és egyéb hazai projektek

OTKA pályázatok

OTKA Kutatási témapályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Kende Anna K138429 K_21 A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere

2021.12.01.

2025.11.30.

Köteles Ferenc K137724 K_21 A propriocepció pszichológiai aspektusai

 2021.09.01.

2025.08.31.

Németh Ágnes K139265 K_21 Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése

 2021.09.01.

2025.08.31.

Rácz József K135629 K_20 A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai- egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat 2020.12.01. 2024.11.30.
Alexander Logemann K131635 K_19 Mechanisms of self-regulation 2019.12.01. 2023.11.30.
Halász Gábor K128738 K_18 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének vizsálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén 2018.10.01. 2023.06.30.
Németh András K127937 K_18 A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció   (1970-2017) 2018.12.01. 2022.11.30.
Németh Dezső K128016 K_18 Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé 2018.09.01. 2023.08.31.

OTKA Fiatal kutatói kiválósági program

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Kovács Kristóf

 FK138971

FK_21 A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói

 2021.09.01.

2025.08.31.

Reinhardt Melinda

 FK138604

FK_21 A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben

 2021.11.01.

2025.10.31.

Aczél Balázs FK134918 FK_20 A kontroll adaptáció kognitív és affektív modulátorainak feltárása 2020.10.01. 2023.09.30.
Kun Bernadette FK134807 FK_20 Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása 2020.11.01. 2024.10.31.
Kekecs  Zoltán FK132248 FK_19 Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása 2019.12.01. 2023.11.30.
Krajcsi Attila FK132165 FK_19 A számmegértés új alapjai 2019.12.01. 2022.11.30.
Kökönyei Gyöngyi FK128614 FK_18 Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában 2018.11.01. 2022.10.31.
Simor Péter FK128100 FK_18 Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata 2018.10.01. 2022.09.30.
Simonovits Borbála FK127978 FK_18 Bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire 2018.12.01. 2022.05.31.
Forgács Bálint FK125417 FK_17 Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése 2017.09.01. 2023.02.28.

OTKA Posztdoktori kiválósági program pályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása

Bereczki Enikő Orsolya

 PD138723

PD_21 Videójátékok és kreativitás az oktatásban: Növelhetik a videójátékok a tanulói kreativitást?

2021.10.01.

2025.09.30.

Ferentzi Eszter

 PD137658

PD_21

Az interocepció kritikai vizsgálata

2021.12.01.

2025.08.31.

File Domonkos

 PD138976

PD_21

Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra

2021.09.01.

2025.08.31.

Széll Krisztián

 PD138342

PD_21

Iskolai jóllét és reziliencia az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolákban

2021.09.01.

2025.08.31.

Horváth László PD134206 PD_20 A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára 2020.11.01. 2023.10.31.
Miklósi Mónika PD134849 PD_20 Technológia-alapú viselkedésterápiás szülőtréning program fejlesztése a figyelemhiányos/ hiperaktivitás zavar és komorbid diszruptív zavarok megelőzésére és kezelésére 2020.10.01. 2023.09.30.
Nagy Tamás PD131954 PD_19 Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben 2019.12.01. 2022.11.30.
Janacsek Karolina PD124148 PD_17 A szokásjellegű viselkedések jobb megértése felé: Hogyan alakulnak ki automatizmusaink és hogyan tudjuk megváltoztatni azokat? 2018.01.01. 2022.04.30.

Egyéb hazai pályázatok 

Témavezető Projektazonosító Támogató Konstrukció Konstrukció neve Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása Elnyert támogatási összeg
Nagy Tamás NTP-HHTDK-21-0057 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NTP-HHTDK-21 Nemzeti Tehetség Program

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása (ELTE PPK TDK műhelyfoglalkozások)

2021.07.01.

2022.06.30.

1 970 000 Ft

Halász Gábor MEC_K 141141 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat „A magyar inga” munkacímű könyv véglegesítése és megjelentetése

2021.12.01.

2022.12.31.

6 900 000 Ft
Horváth H. Attila MEC_K 141376 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat A Freinet-pedagógia kéziszótára 2021.12.01.

2022.11.30.

3 571 000 Ft
Mészáros György MEC_K 141209 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat „Jók leszünk!” Hogyan formál társadalmi lényekké az iskola? Összehasonlító pedagógiai etnográfia 2022.02.01.

2023.09.30.

5 952 000 Ft
Rácz József MEC_K 141136 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat Kvalitatív pszichológiai könyv írása 2021.12.01.

2022.11.30.

5 453 000 Ft
Vekety Boglárka

MEC_R 140805

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat Részvétel és előadás a 2022-es AERA nemzetközi neveléstudományi konferencián Amerikában 2021.12.01.

2022.06.30.

950 000 Ft
Ágoston-Kostyál Csilla MEC_R 141568 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat A klímaváltozás pszichológiai vonatkozásaival kapcsolatos eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon 2021.12.01.

2022.11.30.

1 302 000 Ft
Vizin Gabriella MEC_K 141340 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat A pszichodiagnosztika kézikönyve

2022.01.01.

2023.10.31. 7 998 000 Ft
2021.12.13.