OTKA és egyéb hazai projektek

OTKA és egyéb hazai projektek

OTKA pályázatok

OTKA Kutatási témapályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Kökönyei Gyöngyi K143764 K_22 Mentális egészség kisiskoláskortól időskorig: a rágódás kulcsdimenzióinak vizsgálata 2022.11.01. 2026.10.31.
Felvinczi Katalin K143732 K_22 VÁLTOZÓ TÁRSADALOM – VÁLTOZÓ ADDIKCIÓK? - Az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2023. évi 6. hulláma 2022.10.01. 2026.06.30.
Kende Anna K138429 K_21 A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere

2021.12.01.

2025.11.30.

Köteles Ferenc K137724 K_21 A propriocepció pszichológiai aspektusai

 2021.09.01.

2025.08.31.

Németh Ágnes K139265 K_21 Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése

 2021.09.01.

2025.08.31.

Rácz József K135629 K_20 A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai- egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat 2020.12.01. 2024.11.30.
Alexander Logemann K131635 K_19 Mechanisms of self-regulation 2019.12.01. 2023.11.30.
Halász Gábor K128738 K_18 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének vizsálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén 2018.10.01. 2024.04.30.
Németh András K127937 K_18 A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció   (1970-2017) 2018.12.01. 2024.11.30.
Németh Dezső K128016 K_18 Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé 2018.09.01. 2023.08.31.

OTKA Fiatal kutatói kiválósági program

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Polner Bertalan Kristóf FK142765 FK_22 A bizonytalanság feldolgozása és a mentális egészség 2022.12.01. 2026.11.30.

Kemény Ferenc

FK142979

FK_22 A statisztikai információ szerepe az olvasásban és helyesírásban 2022.10.01. 2026.09.30.
Aranyi Gábor FK143095 FK_22 A számítástechnikai gondolkodás fogalmának elméleti fejlesztése 2022.10.01. 2026.09.30.
Simor Péter FK142945 FK_22 Álmok, emlékek és érzelmi működés az alvó agy hálózataiban 2022.10.01. 2026.09.30.
Tauzin Tibor FK143217 FK_22 Korai nyelvtanulás csecsemőknél a kommunikatív jelzések strukturális szabályszerűségei alapján 2022.09.01. 2026.08.31.
Kovács Kristóf

 FK138971

FK_21 A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói

 2021.09.01.

2025.08.31.

Reinhardt Melinda

 FK138604

FK_21 A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben

 2021.11.01.

2025.10.31.

Aczél Balázs FK134918 FK_20 A kontroll adaptáció kognitív és affektív modulátorainak feltárása 2020.10.01. 2023.09.30.
Kun Bernadette FK134807 FK_20 Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása 2020.11.01. 2024.10.31.
Kekecs  Zoltán FK132248 FK_19 Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása 2019.12.01. 2023.11.30.
Krajcsi Attila FK132165 FK_19 A számmegértés új alapjai 2019.12.01. 2024.06.30.
Kökönyei Gyöngyi FK128614 FK_18 Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában 2018.11.01. 2023.10.30.

OTKA Posztdoktori kiválósági program pályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása

Kasos Krisztián

PD143491

PD_22 Kognitív és fiziológiai szempontok funkciója a biofeedback szorongás csökkentő hatásában 2022.12.01. 2025.11.30.
Oláh Katalin PD143535 PD_22 A kötődési stílus kapcsolata a spontán és kontrollált tudatelméleti működéssel 2022.12.01. 2025.11.30.

Bereczki Enikő Orsolya

 PD138723

PD_21 Videójátékok és kreativitás az oktatásban: Növelhetik a videójátékok a tanulói kreativitást?

2021.10.01.

2025.09.30.

Ferentzi Eszter

 PD137658

PD_21

Az interocepció kritikai vizsgálata

2021.12.01.

2025.08.31.

File Domonkos

 PD138976

PD_21

Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra

2021.09.01.

2025.08.31.

Széll Krisztián

 PD138342

PD_21

Iskolai jóllét és reziliencia az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolákban

2021.09.01.

2025.08.31.

Horváth László PD134206 PD_20 A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára 2020.11.01. 2023.10.31.
Miklósi Mónika PD134849 PD_20 Technológia-alapú viselkedésterápiás szülőtréning program fejlesztése a figyelemhiányos/ hiperaktivitás zavar és komorbid diszruptív zavarok megelőzésére és kezelésére 2020.10.01. 2023.09.30.
Nagy Tamás PD131954 PD_19 Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben 2019.12.01. 2024.06.30.

Egyéb hazai pályázatok

Témavezető Projektazonosító Támogató Konstrukció Konstrukció neve Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása Elnyert támogatási összeg
Mészáros György MEC_K 141209 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat „Jók leszünk!” Hogyan formál társadalmi lényekké az iskola? Összehasonlító pedagógiai etnográfia 2022.02.01.

2023.09.30.

5 952 000 Ft
Vizin Gabriella MEC_K 141340 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MEC_21 Tudományos Mecenatúra Pályázat A pszichodiagnosztika kézikönyve

2022.01.01.

2023.10.31. 7 998 000 Ft

Tóth-Varga Violetta

2021-1.2.4-TÉT-2021-00013 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal TÉT Kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködés Tempora et mores – Multidiszciplinális szemléletű tudástranszfer francia és magyar idősgondozással foglalkozó intézményekben 2022.07.01.

2024.06.30.

2 500 000 Ft


Bolyai-ösztöndíjasok