Angol nyelvű lektorálás támogatása

Angol nyelvű lektorálásra kari támogatás áll rendelkezésre, amennyiben a lektorálandó szöveg

a.   angol nyelvű cikk, amely nemzetközi, peer-reviewed, lehetőség szerint Q1-es (esetlegesen Q2) besorolású, impakt faktoros folyóiratban jelenik meg,

b.   lektorált, angol nyelven írt és WoS, Scopus, Psycinfo által referált könyvben megjelenő könyvfejezet

Kari támogatást a  palyazat@ppk.elte.hu címen folyamatosan lehet kérni az adatlap kitöltésével és a lektorálandó cikk elküldésével.

A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar dékánja dönt.

Az angol nyelvű lektorálást érintő kérdéseket az 4/2020.(VI.09.) sz.dékáni körlevél szabályozza.