Tanárképzési Bizottság

A Tanárképzési Bizottság létszáma hét fő, ebből egy hallgató. 

A Bizottság feladata:

  • a tanárképzéssel kapcsolatos koncepcionális kérdések előkészítése a Kari Tanács számára, fejlesztési ügyekben kari koordináció,
  • a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai általános összetevőinek és szakmai moduljainak tartalmi, módszertani fejlesztése.

Ügyrend:

Tanárképzési Bizottság ügyrendje

Beszámoló: 

Tanárképzési Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

N. Kollár Katalin, bizottsági elnök, egyetemi docens

Salát Magdolna, bizottsági tag, tanársegéd

Rapos Nóra, bizottsági tag, egyetemi docens

Simon Katalin, bizottsági tag, egyetemi docens

Pajor Gabriella, bizottsági tag, adjunktus

Holecz Anita, bizottsági tag, tanársegéd

Jáger Borbála, bizottsági hallgatói tag

Kovács Zsuzsa, bizottsági póttag, adjunktus

Szabó Mónika, bizottsági póttag, adjunktus

2018.07.17.