Az ELTE PPK Díszdoktorai

MARC NICHOLAS POTENZA 

pszichiáter, addiktológus, a Yale Egyetem számos kutatócsoportjának alapítója és vezetője. Több mint húsz éve vizsgálja az addiktív viselkedéseket és zavarokat, a tudatmódosító szerektől való függőséget, valamint a folyamatokban megjelenő nemi különbségeket. A kutató-klinikai szakember az addikció generációkon átívelő aspektusait kutatja, beleértve a drognak való kitettséget a prenatális szakaszban, munkássága kiterjed az impulzív és kompulzív zavarok vizsgálatára, a videójátékokkal kapcsolatos függőségek tanulmányozására, illetve a hiperszexualitás témakörére. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékével hosszú évek óta szorosan együttműködik. Részt vett az addiktológia egyik vezető lapjává vált Journal of Behavioural Addictions 2011-es, ELTE-s megalapításában, kutatási projektjeibe a kar oktatói mellett több doktorandusz is sikeresen bekapcsolódott. Munkásságáért számos rangos elismerésben részesült, több mint 400 folyóiratcikk szerzője és társszerzője.

"Modern függőségek nyomában" című interjúnk itt olvasható. 

JOSÉ JACKSON COELHO SAMPAIO 

a Cearái Állami Egyetem rektora. Tudományos pályafutását mindvégig az orvosi hivatás legbelsőbb lényege, a humanista törődés imperatívusza irányította, mely kiterjedt oktatási tevékenységében is könnyen felfedezhető. Pszichiáterként számos intézményben dolgozott országszerte, melynek során komoly tapasztalatra tett szert, majd vezető szerepet vállalt a brazil pszichiátria megreformálásának történelmi folyamatában. Kutatásaiban és publikációiban elsősorban járványtannal, egészségpolitikával, a mentális egészség és a dolgozók egészségének kérdéseivel foglalkozik. Rektorként nagy hangsúlyt fektet a technológiai innováció és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, ilyen többek között a magyar nyelv és kultúra oktatásáért felelős lektorátus létrehozása, mely a második ilyen jellegű intézmény Brazíliában. 

"A brazil reformer akit lenyűgöz Ady" című interjúnk itt olvasható. 

AVIV MAKIEL WEINSTEIN 

az Ariel Egyetem Integratív Agykutó Központjának vezetője. Az elmúlt 20 évben imponáló, nemzetközi színtéren is kiemelkedő kutatásokat végzett a pszichológiai, pszichofarmakológiai, neurobiológiai működések képalkotó technikákkal történő tanulmányozása, azok addikciós problémákkal küzdő személyek kezelésében való alkalmazása terén. Kutatásai kiterjedtek a sóvárgás és megvonás pszichológiai és idegélettani összetevőinek vizsgálatára. Nevéhez fűződik az első izraeli képalkotó technikákat alkalmazó agykutató labor felállítása, melynek keretében sor kerülhetett egyes pszichoaktív szerek, így az ecstasy és a kannabisz kognitív és motorikus funkciókra gyakorolt hatásának komplex vizsgálatára az úgynevezett rekreációs használók körében. Kutatói érdeklődésében az utóbbi években jelentős szerepet játszik a viselkedési addikciók vizsgálata, elsősorban a szerencsejáték, a kompulzív vásárlás, a hiperszexualitás és a testedzésfüggőség.

"A függőségek nyomában" című interjúnk itt olvasható. 

MARK D. GRIFFITHS 

a brit Pszichológiai Társaság tagja. Szakmai érdeklődésének fókuszában a viselkedési addikciók, azon belül elsődlegesen a szerencsejáték- és a videójáték-függőség problémája áll. A témakör egyik legelismertebb kutatója, mintegy 550 referált folyóiratban jelent meg tudományos publikációja, 5 saját könyv és mintegy 140 könyvfejezet fűződik a nevéhez. Tanácsadóként dolgozott a norvég kormány megbízásából, és részt vett az Egyesült Államok szerencsejáték-addikciók hatásával foglalkozó bizottságának munkájában. Az ELTE-vel való kapcsolata túlmutat a doktori hallgatók mentorálásán. Számos további kutatói együttműködés és hallgatói-oktatói csere valósult meg közreműködésével a két egyetem között.

"Igyekszem a megfelelő emberekbe fektetni az energiáimat" című interjúnk itt olvasható. 

 

HEINZ-ELMAR TENORTH 

a berlini Humboldt Egyetem tanszékvezető professzora, 2003-tól professzor emeritusa, a neveléstudomány nemzetközi hírű, iskolateremtő személyisége, szakterülete a történeti pedagógia. Közel két évtizedes szakmai együttműködés köti az ELTE-hez, a közös kutatómunka a neveléstudomány tudománytörténete mellett különböző pedagógiai történeti antropológiai témákra, valamint a tanári professzió összehasonlító történeti-pedagógiai vizsgálatára irányult. Tenorth professzornak jelentős szerepe volt a tanszéken folyó nemzetközi recepciós hatásokra fókuszáló neveléstudomány-történeti kutatások módszertani megalapozásában is.

"Kiemelkedő jelentőségűek az ELTE-s szakmai kapcsolataim" címmel készített interjúnk itt olvasható. 

 

FERDINAND KLEIN

a Ludwigsburg-Tübingen Egyetem professor emeritusa, az ELTE honoris causa doktora és professzora. A német nyelvű gyógypedagógia egyik legnevesebb képviselője, annak a háború utáni nagy tudósgenerációnak tagja, akik az elméletalkotás terén jelentősen hozzájárultak a modern gyógypedagógia metodológiai bázisának létrehozásához, átfogó alapkutatásainak elvégzéséhez, első teoretikus paradigmáinak körvonalazásához. Emellett számos gyakorlati területen (például a súlyosan-halmozottan akadályozottak pedagógiai ellátásának kialakítása) úttörő rendszerépítő tevékenységet fejtett ki. A német nyelvű szakirodalom egyik legtöbbet hivatkozott szerzője. Egyetemi tanári karrierjét több, ma már a legrangosabb iskolák között számon tartott gyógypedagógus-képzés megszervezése és kialakítása fémjelzi. 

 

WIM VAN DEN BRINK

az Amszterdami Egyetem professzora, 2002 óra szoros együtműködésben dolgozik az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetével, amelynek eredményeként számos közös publikáció született, illetve több doktorandusz munkájába is bekapcsolódott. Több alkalommal tartott karunkon vendégelődást, illetve fogadott hallgatót az Amszterdami Egyetemen. Pályafutása során számos rangos díjban és kitüntetésben részesült, tudományos közéleti tevékenysége szerteágazó, több rangos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Tudományos érdeklődése a szerhasználati rendellenességek és a viselkedési függőségek neurobiológiájával, a szerhasználati rendellenességek és a kapcsolódó komorbiditások farmakológiai kezelésével, valamint a függőségben szenvedő betegek stigmájának csökkentésével kapcsolatosak.

 

2020.03.30.