Távolléti oktatás (2020 tavasz)

Távolléti oktatás (2020 tavasz)

A 2019-2020-as tanév 2. félévében

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben az ELTE PPK-n is távolléti oktatás formájában folytatódik a félév. Az előre hozott tavaszi szünet során a karon létre jött a Kari Távolléti Oktatást Támogató Munkacsoport, mely felmérte az oktatók és a hallgatók IKT-felkészültségét, hogy mindenki megfelelő támogatást kaphasson az átálláshoz. Oktatóink mentori csoportokba szerveződtek, és a kar által megjelentetett Távolléti oktatást segítő módszertani segédanyagban foglaltakat felhasználva készültek föl arra, hogy minél zökkenőmentesebben folytatódhasson a félév.

A hallgatók a járványügyi helyzet miatt ellenkező intézkedésig nem léphetnek be az egyetem épületeibe, az órákat távolléti oktatás keretében tartjuk majd meg. Oktatóinkat is arra kértük, hogy munkájukat lehetőség szerint otthonukból végezzék. A távolléti oktatással kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük, bővítjük honlapunkon is, hogy segítsük a tájékozódást és a technikai eszközök használatát.

A hallgatóknak mindenekelőtt az oktatóiktól kapott instrukciókat követve kell tovább haladniuk tanulmányaikkal. Az oktatókkal való kapcsolattartás a Neptunon kívül leggyakrabban a Canvas, a Moodle és a Microsoft Teams szoftveren keresztül történik majd, de –  amennyiben ez indokolt és szükséges – ettől eltérő megoldások, pl. e-mailes kapcsolattartás is lehetséges.

A könyvtár online szolgáltatásaihoz a távoli elérés mind az oktatók, mind a hallgatók számára biztosított, a kar hivatali egységei pedig távmunkában működnek, a munkatársak e-mailben és telefonon a szokásos módon elérhetők.

Mindenki arra biztatunk, hogy nyitottan, rugalmasan és együttműködően vegyen részt a távolléti oktatás munkaformáinak közös kialakításában! Egyúttal kérjük, hogy mindenki kiemelten ügyeljen a járvány lassítása érdekében szükséges óvintézkedések betartására, a közösségi érintkezés szükséges minimumra szorításával. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra!

2020.03.19.